Industriell ekonomi är
öppenhet gemenskap respekt

Om programmet

Industriell ekonomi är en av Sveriges mest sökta civilingenjörsutbildning som kombinerar teknik, ekonomi, management och ledarskap. Med många olika valmöjligheter under utbildningens gång skapas en bred, individuell kunskapsbas med många yrkesförberedande projektarbeten under utbildningens gång. Med en grundläggande teknisk bas främjas lösningsorienterat tänkande. Utbildningen skapar förutsättningar för bra arbetsmöjligheter på olika positioner inom näringslivet. Samtliga lärosäten inom I-Sverige har även väletablerade studentorganisationer som möjliggör för personlig utveckling, praktiska erfarenheter, kontakt i näringslivet och stark gemenskap. Framtidens arbetsgivare jobbar på en global marknad. Industriell Ekonomi på samtliga lärosäten erbjuder stora möjligheter till utlandsstudier som en del av utbildningen. Detta skapar möjligheter till internationell erfarenhet, förståelse för olika kulturer och erbjuder studenterna en chans till att skapa nya vänner och kontakter runtom i världen.

Vad är I-Sverige?

I-Sverige är ett samarbete mellan de fem ledande civilingenjörsprogrammen i Industriell Ekonomi. Det är vår övertygelse, att vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för bestående utveckling av utbildningen såväl som studentlivet runtomkring. Två gånger om året anordnas I-konferensen där respektive lärosäte träffas för att utbyta erfarenheter, skapa inspiration, utveckla vårt samarbete och våra lärosäten. Varje år ordnas en av Sveriges mest prestigefulla caselösartävling I-Case, en roddtävling och utbytesresor mellan städerna.Öppenhet

Samtliga lärosäten skall upprätthålla en öppen kultur som är välkomnande för alla.

Gemenskap

All verksamhet skall syfta mot att skapa gemenskap inom såväl lärosätet och I-Sverige-samarbetet som mot omvärlden.

Respekt

Samtliga lärosäten skall ta avstånd från all form av kränkning och förespråka total respekt.